HUKUK

Konusunda Uzman Kişilerle Nitelikli Hukuki Koruma ve Danışmanlık

Fikri Mülkiyet Haklarının (Marka/Patent/Tasarım) Kazanılması

F.M. Hakların (Marka/Patent/Tasarım) Korunması

F.M Haklarının Kazanımı sonrası Hukuki Koruma ve Danışmanlık

Marka/Patent Tecavüzden Doğan İhtilaflara İlişkin Hukuki Danışmanlık

F.M. Haklara İlişkin Cezai Davaların Takibi

F.M.Haklara İlişkin Tazminat Davaları

Haksız Rekabet Davalarının Takibi