MARKA / TASARIM

MARKA HİZMET KAPSAMI

Tescile uygunluk araştırması

Ulusal marka/tasarım tescili başvurusu ve işlem takibi

uluslararası marka tescili başvurusu ve işlem takibi

Tescil yenileme

Marka izleme

Marka hukuk danışmanlığı

 

MARKA

Marka bir işletmenin ürettiği ve ticaretini yaptığı malları yada sunduğu hizmetleri diğer işletmelerin ürettiği veya ticaretini yaptığı mal veya hizmetlerden ayırt etmeye yarayan işaret şeklinde tanımlanabilir.

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihi ile başlar ve on yıl boyunca devam eder.On yıllık süre sona erdiğinde marka yenileme işlemi yapılmadığında marka hakkı süresi sona erer.

Marka tescil işlemi hangi ülkede yapıldıysa sadece o ülke için geçerlidir.Firma ve girişimciler markalarını hangi ülkede tescil ettirmek istiyorsa o ülkenin resmi kurumuna başvurarak tescil talebinde bulunmalıdır.Ancak her ülkedeki farklı prosedürler ,dil ayrılıkları gibi sıkıntılar sebebiyle tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tasarımın koruma altına alınmasını sağlayan sistemler oluşturulmuştur.bu amaçla;markaların uluslar arası tescili için MADRİD PROTOKOLÜ 1 Ocak 1999 da yürürlüğe konmuştur.

Markalar

• Ticaret markaları

• Hizmet markaları

• Garanti markaları

• Ortak Markalar

Markaların bu şekilde bir sınıflandırmaya gidilmesi, markaların ayırt etme, ürün ya da hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki işlevleri bulunmaktadır.

Ticaret markaları

Bir şirketin / işletmenin üretimini ya da ticaretini yaptığı ürünler, başka işletmelerin ürünlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir

Hizmet Markaları

Bir işletme / şirketin hizmetlerini, diğer işletme/ şirketlerin hizmetlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir.

Garanti Markaları

Marka malikinin kontrolü altında, birçok iş yeri / işletme tarafından, o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim yöntemlerini, coğrafi menşeilerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir.

Ortak Markalar

İmalat, ticaret ya da hizmet iş yerlerinden / şirketlerinden oluşan, bir topluluğun ürün ya da hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir.