PATENT FAYDALI MODEL

Patent /Faydalı Model

Patent hizmetlerimiz

Patent ve faydalı model araştırması

Patent tescil danışmanlığı

Patent başvuru – izleme

Yurt dışı patent tescil işlemleri

PATENT

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretebilme, kullanabilme, satabilme veya ithal edebilme hakkına patent hakkı denir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.

Bir buluş için buluş sahibine verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre(İNCELEMESİZ 7 YIL,İNCELEMELİ 20 YIL) boyunca engelleme hakkı verir.

Bir buluşa patent verilebilmesi için 3 şartın geçerli olması gerekiyor.

1)Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir.

2)Tekniğin bilinen durumunun aşılması;

3)Sanayide ve tarımda uygulanabilir olması;

Buluş niteliğinde olmadığı için patent verilemeyecek konular:

a)Kesifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

b)Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

c)Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

d)Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.

e)İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Faydali Model

Kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir. .

Faydalı Model Tescili için Gerekli Kriterler

• Yenilik

• Sanayi’ye uygulanabilirlik.

Patent tescil işlemi hangi ülkede yapıldıysa sadece o ülke için geçerlidir. Firma ve girişimciler markalarını hangi ülkede tescil ettirmek istiyorsa o ülkenin resmi kurumuna başvurarak tescil talebinde bulunmalıdır.Ancak her ülkedeki farklı prosedürler ,dil ayrılıkları gibi sıkıntılar sebebiyle tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tasarımın koruma altına alınmasını sağlayan sistemler oluşturulmuştur.Bu amaçla;patentlerin uluslar arası tesciline ilişkin Patent İşbirliği Antlaşması 1 Ocak 1996 tarihinde, Avrupa Patent Sözleşmesi 1 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe konmuştur.